JAK TO DZIAŁA

Psycholog Online

Poradnictwo online jest względnie nową, prężnie rozwijającą się formą kontaktu z psychologiem.

Niniejsza forma spotkań jest równie skuteczna jak forma klasyczna ze względu na unikatową więź wytwarzaną podczas spotkań, brak stygmatyzacji otoczenia (np. podczas oczekiwania w kolejce) oraz poczucie bezpieczeństwa wynikające z komfortowych, domowych warunków.

Internetowa pomoc pschologiczna stworzona została głównie z myślą o osobach, które ze względów takich jak:

  • pobyt za granicą
  • wychowywanie dzieci
  • pochodzenie z małej miejscowości
  • niepełnosprawność
  • chęć zachowania pełnej anonimowości
  • niesprzyjające/niestandardowe godziny pracy

mają trudność w dotarciu do specjalisty i uzyskaniu rzeletnej pomocy. Korzystają więc zastępczo z własnych sposobów radzenia sobie, co nierzadko prowadzi do pogłębienia problemu, zważywszy na brak profesjonalnej wiedzy czy działanie nieuświadomionch mechanizmów obronnych.

Ważną rolę przy radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi odgrywają także najbliżsi – rodzina i przyjaciele jednak wsparcie ze strony otoczenia mimo, iż bardzo pomocne nie zastąpi pomocy profesjonalisty.

KORZYŚCI Z WYBORU PORADY PRZEZ INTERNET

Domowy komfort

spotkanie odbywa się w bezpiecznym i znajomym otoczeniu, zamiast w brzmiącym groźnie gabinecie

redukcja czasu

spotkanie ze specjalistą nie wiąże się w tym przypadku z koniecznością kłopotliwego dojazdu ani koniecznością oczekiwania w kolejce

pełna anonimowość

konsutlacja w warunkach domowych wyklucza dociekliwość ze strony otoczenia oraz wyklucza lęk przed stygmatyzacją

redukcja kosztów

cennik usług psychologicznych na niniejszej stronie jest silnie konkurencyjny dla innych tego typu działalności

„Mądrością jest poznawanie innych, a jeszcze większą mądrością poznanie siebie”